ХУДОЛІЇВСЬКА ШКОЛА,Худоліївська загальноосвітня школа І-ІІІ .

Семенівський район, с.Худоліївка, вул.Чкалова 19.

В кінці ХІХ століття в с.Худоліївка була відкрита церковно-приходська школа при Святомихайлівській церкві. Після революції 1917 року почала працювати початкова школа в якій викладали два вчителі з середньою освітою. Кількість дітей була велика і тому виникла необхідність у збільшенні учнівських місць і в двох новозбудованих приміщеннях в 1922 році було відкрито семирічку, а в 1929 році зі стін школи вийшов перший випуск у кількості 35 осіб.

В 1945 році в центрі села збудували ще одне приміщення і відкрили середню загальноосвітню трудову політехнічну школу в якій навчалося 250 учнів. Директором був призначений Симон Дмитрович Дорошенко.

З 1968 по 1988 рік директором працював Василь Савович Рева. 1980 року 23 вересня при школі було засновано шкільне лісництво. Керував ним Іван Васильович Івахно – старший майстер Семенівського лісництва. В 1989 році збудоване нове приміщення школи на 150 учнів, яке приймає школярів і до тепер. Директором школи призначеного Віктора Анатолійовича Костяного.

Курчицька Галина Федорівна – (?1942, с.Худоліївка Семенівський район)- учитель української мови, Заслужений учитель України (1994).

Галина Федорівна Курчицька народилася в сім’ї селянина у 1942 році.Навчалася в Полтавському педагогічному інституті ім..В.Г.Короленка (1959-1963).Працювала учителем української мови і літератури в Худоліївській середній школі(1963-1970). 1970 року переїздить до міста Київ, де й працює учителем. У 1994 році присвоєно звання „ Заслужений вчитель України”.

Сіренко Марія Михайлівна –(21.12.1929, с.Горошине Семенівський район)- учитель фізики, завуч, Відмінник народної освіти України ( 1986) .Марія Михайлівна Сіренко народилася в с. Горошине Семенівського району у родині селянина в 1929 році. 1949 закінчила навчання в Горошинській середній школі.Навчалася в Київському педагогічному інституті ім..Драгоманова (1949-1953). Працювала в Київській школі. З 1958 року отримала призначення в Худоліївську середню школу учителем фізики. За багаторічну працю в 1986 році Марія Михайлівну нагороджено грамотою Міністерства освіти і присвоєно звання „ Відмінник народної освіти”.

Рева Василь Савич-(02.01.1928 с.Худоліївка Семенівський район)- учитель географії, директор Худоліївської середньої школи (1968-1988).Василь Савич Рева народився 02.01.1928 року в с.Худоліївка в сім’ї селянина, в 1947 закінчив навчання в Худоліївській середній школі.Навчався в Київському педагогічному інституті імені Драгоманова на географічний факультеті(1947-1951). 1951-52 роки працював вчителем в Михайлючській середній школі Шепетівського району Хмельницької області. З 1952 року працював в Худоліївській середній школі вчителем географії. 1968-1988 –директор Худоліївської середньої школи.1980 року присвоєно звання

„ Відмінник народної освіти”.

Худоліївська середня школа виховала відомих учнів :

Шкіль Микола Іванович ( 13.12.1932—14.112015) — український педагог, математик, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АПН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки.

Народився у селі Бурбине Семенівського району Полтавської області.

1939—1941 рр. — навчання в семирічній школі с. Бурине (до початку війни завершив два класи).

1941—1943 рр. — життя під окупацією.

1943—1948 рр. — продовжив навчання в школі с. Бурине.

1948—1951 р. — навчання в десятилітній Худоліївській середній школі.

1951—1955 рр. — студент Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького (Далі — КДПІ ім. О. М. Горького). Закінчив з відзнакою фізико-математичний факультет за спеціальністю «Вчитель математики середньої школи».

07.-10. 1955 р. — учитель математики середньої школи с. Рошкішани Ставицького району Київської області.

1955—1958 рр. — аспірант кафедри математичного аналізу КДПІ імені О. М. Горького.

1958—1971 рр. — асистент, старший викладач, доцент кафедри математичного аналізу КДПІ імені О. М. Горького.

1959 р. — захистив кандидатську дисертацію на тему: «До питання про асимптотичне зображення розв'язників систем диференціальних рівнянь, які містять параметри», кандидат фізико-математичних наук.

1961 р. — заступник декана фізико-математичного факультету КДПІ імені О. М. Горького.

1962 р. — присвоєно вчене звання доцента.

1964 р. — декан загальнонаукового факультету КДПІ імені О. М. Горького.

1968 р. — захистив докторську дисертацію на тему: «Про деякі асимптотичні методи в теорії лінійних диференціальних рівнянь з повільними змінними коефіцієнтами».

1969 р. — присувоєно науковий ступінь доктора фізико-математичних наук.

1970 р. — присвоєно вчене звання професора; декан фізико-математичного факультету КДПІ імені О. М. Горького.

1971 р. — проректор з наукової роботи та завідувач кафедри вищої математики КДПІ імені О. М. Горького.

1972 р. — завідувач кафедри алгебри і геометрії КДПІ імені О. М. Горького.

1973—2003 рр. — ректор Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького.

1977—1980 рр. — завідувач кафедри вищої математики.

1982 р. — член-кореспондент АПН СРСР.

1985—1989 рр. — завідувач кафедри основ інформатики та обчислювальної техніки

1989 р. — завідувач кафедри математичного аналізу.

1990 р. — дійсний член АПН СРСР.

1992 р. — академік АПН України; присуджено почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

1995 р. — іноземний член Російської академії освіти.

1997 р. — академік Академії наук вищої школи України; Президент Товариства «Україна-Казахстан».

2003—2015 рр. — радник ректора Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.

Помер — 14 листопада 2015 р.

Наукова діяльність

Дослідження М. І. Шкіля присвячені розробці асимптотичних методів інтегрування диференціальних рівнянь та їх систем. Вчений уперше всебічно дослідив досить складні випадки внутрішніх і зовнішніх резонансів, які мають важливе теоретичне і прикладне значення. Працював над розв'язанням складної математичної проблеми, пов'язаної з наявністю точок повороту в системах диференціальних рівнянь. Керівник наукової школи «Проблеми наближених методів розв'язання диференціальних та інтегральних рівнянь». Серед його учнів 25 кандидатів і 5 докторів наук. Результати досліджень І. М. Шкіля представлено у понад 350 наукових працях, зокрема 10 монографіях, 22 підручниках та посібниках. Свої дослідження Микола Іванович репрезентував на багатьох міжнародних конференціях, з'їздах, конференціях.

Нагороди

1970 р. — медаль «За доблесну працю»

1971 р. — орден «Знак пошани»

1976 р. — орден Трудового Червоного прапора

1980 р. — орден Дружби народів

1982 р. — медаль «В пам'ять 1500 років Києву» нагороджено Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР

1984 р. — медаль «Ветеран праці»

1986 р. — орден Жовтневої революції

1990 р. — Премія НАН України імені видатного українського математика, академіка М. М. Крилова

1992 р. — почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»

1995 р. — почесна відзнака Президента України

1996 р. –Державна премія України в галузі науки і техніки за комплект підручників з вищої математики: «Вища математика» у трьох книгах (К.: Либідь, 1994), «Математичний аналіз» у двох частинах (К.: Вища школа, 1978 (1 ч.), 1981 (2 ч.)

1997 р. — орден «За заслуги» ІІ ступеня 1999 р. — Американський біографічний інститут поіменував М. І. Шкіля почесним титулом Людина

1999 р. — Почесна грамота Кабінету Міністрів України

2000 р. — орден «За заслуги» І ступеня

2001 р. — медаль «200 років від дня народження М. В. Остроградського»

2002 р. — орден князя Ярослава Мудрого V ступня.

2003 р. — Премія імені В. Вернадського.

2004 р. — Премія НАН України імені М. В. Остроградського.

2007 р. — звання почесного ректора НПУ імені М. П. Драгоманова

Ярошенко Володимир Петрович –(?1960, с.Худоліївка Семенівський район)- учень худоліївської загальноосвітньої школи, професор медицини(2006).Володимир Петрович Ярошенко народився в с.Худоліївка у родині селянина у 1960 році. Після закінчення школи працював у місцевому колгоспі. У 1979 році вступив до Ленінградської військово-медичної Академії імені Кірова на морський факультет. По закінченні академії В.П.Ярошенко служив у військово морській частині. Військовий лікар-кардіолог незабаром вступає до ад’юнктури у Московську медичну академію. Його наукова праця пов’язана з пульмонологією. У 1995 році В.П.Ярошенко захистив дисертації і йому присвоєно звання кандидата медичних наук. У 2006 році присвоєно звання професор медицини.

На початок 2016 – 17 навчального року вв Худоліївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів до роботи приступили 17 працівників, що складає 100% від потреби. Всі вчителі мають повну фахову освіту, в школі навчається 63 учні. 36 років на базі навчального закладу діє шкільне лісництво. В травні 2016 року відбувся обласний зліт „ Юних лісівників”, де учні школи зайняли 1 місце. На належному рівні ведеться спортивно-масова робота. Наслідком цієї роботи стало те, що наші учні 3 роки поспіль займають перші місця по шахах, шашках і призові місця по настільному тенісу.

Мета роботи нашої школи полягає у створенні умов для розвитку особистості і творчої саморегуляції кожного учня, виховання покоління людей які будуть ефективно працювати , зберігати і примножувати цінності культури і громадянського суспільства.

Джерела

1.Шкіль Микола Іванович // Професори Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: біобібліографічний довідник 1944—2009 р. / Укл.: Г. І. Волинка, О. С. Падалка, Л. Л. Макаренко; за заг. ред. В. П. Андрущенка. — 2-е вид.; доп. і перероб. — К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. — С. 74.

2.Проблеми наближених методів розв'язування диференціальних та інтегральних рівнянь (асимптотичні методи). Засновник і керівник — Шкіль Микола Іванович // Наукові школи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / Укл.: В. П. Бех, І. Г. Волинка; ред. : В. П. Андрущенко. — К.: Четверта хвиля, 2009. — С. 271—283.

3.Шкіль Микола Іванович (до 80-річчя від дня народження) / В. С. Королюк, І. О. Луковський, А. М. Самойленко, М. О. Перестюк, М. В. Працьовитий, В. П. Яковець // Микола Іванович Шкіль: біобібліографічний покажчик праць / Міністерство освіти і науки України; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Наукова бібліотека; упоряд. бібліогр. покажчика Н. І. Тарасова; наук. ред. Л. В. Савенкова. — Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. — С. 5-8.;

4.Є.П.Бутенко Славен рід Семенівський – Семенівка 1997 с 153.

Історія закладу освіти

Кiлькiсть переглядiв: 508

Коментарi